Altinndagene 2013 - Kjersti Lauritzen

Altinndagene 2013 - Eirik Lae Solberg

Altinndagene 2013 - Fossum, Wroldsen, Sundvoll

Altinndagene 2013 - Knut Ekern

Altinndagene 2013 - Jørgen Ferkingstad

Altinndagene 2013 - Kristin Skogen Lund

Altinndagene 2013 - Eivind Lund

Altinndagene 2013 - Sazhad Rana

Altinndagene 2013 - Solberg, Kierulf, Waterhouse, Lauritzen

Altinndagene 2013 - Michael J. Redding

Altinndagene 2013 - Græsby, Hamnes

Altinndagene 2013 - Andreas Hamnes

Altinndagene 2013 - Jølle, Sandø

Altinndagene 2013 - Tor Nygaard

Altinndagene 2013 - Kristian Styrvoll

Altinndagene 2013 - Espen Slotvik

Altinndagene 2013 - Espen Slotvik

Altinndagene 2013 - Innføring i Altinn API

Presentasjoner

Jubileumskonferanse

Foredragsholder Presentasjon Film
Dag 1: Velkommen - Altinndagene 2013 ---
Dag 1: Altinn – Forenkling og redusert skjemavelde for næringslive v/Eirik Lae Solberg, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Altinn – Forenkling og redusert skjemavelde for næringslivet
Dag 1: Hvordan startet Altinn? Og hvilken rolle har Altinn spilt? v/Erik Fossum, tidligere direktør Brønnøysundregistene, Karl Olav Wroldsen, avdelingsdirektør Skatteetaten og Anne Sundvoll, avdelingsdirektør SSB ---
Dag 1: Litt om Norge og Altinn i det globale skattebildet v/Knut Ekern, partner PwC ---
Dag 1: Hvorfor er Altinn en suksess? v/Jørgen Ferkingstad, kommunikasjonsansvarlig Altinn ---
Dag 1: Forventninger fra næringslivet v/Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO ---
Dag 1: Om hundre år er Altinn glemt v/Eivind Lund, Netlife Research ---
Dag 1: Sazhad Rana, teknologidirektør i Microsoft / medlem av Teknologirådet ---
Dag 1: Debatt om forvaltning av IKT og felleskomponenter. Blant debattdeltakerne: Eirik Lae Solberg, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet, Kirsti Kierulf, direktør i KommIT, Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge og Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene, direktør Altinn ---
Dag 1: Accenture Technology Vision v/Michael J. Redding, Global Managing Director Accenture Technology Labs ---
Dag 1: Tiden forandrer seg, og Altinn med den - Nye Altinn - uante muligheter v/Morten Græsby og Andreas Hamnes, Altinn ---
Dag 2: Altinn som teknisk komponent i en politisk agenda ---
Dag 2: Nye muligheter i Altinn - i praksis v/flere tjenesteeiere ---
Dag 2: Fra RØD til BLÅ forenkling - eller «I mørket er alle katter GRÅ»? v/Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene ---
Dag 2: Altinn – en solid plattform for offentlig digitalisering, v/Kristian Styrvoll, underdirektør Drift og tjenesteproduksjon - Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene ---
Dag 2: Informasjonsforvaltning og Seres v/Espen Slotvik, Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene ---
Dag 2 Paralell: A) Brukeropplevelse i offentlige digitale tjenester ---
Dag 2 Paralell: B) Sesjon for utviklere ---