Altinndagene 2015 - Lars Jacob Hiim

Altinndagene 2015 - Cat Holten

Altinndagene 2015 - Ellen Strålberg

Altinndagene 2015 - Carsten Ingerselv

Altinndagene 2015 - David Norheim

Altinndagene 2015 - Fjørtoft, Rafaelsen

Altinndagene 2015 - Nesheim, Nilsen, Græsby

Altinndagene 2015 - Coen Hendriks

Altinndagene 2015 - Ståle Norum Engen

Altinndagene 2015 - Nederberg, Wiik, Hamnes

Altinndagene 2015 - Hilde Rafaelsen

Altinndagene 2015 - Dirk Lammering

Presentasjoner

Strategi for en ny tid

Foredragsholder Presentasjon Film
Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet Altinn - forenkling og digitalisering
Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene Ny langsiktig strategi for Altinn - åregistrenes forslag
Seksjonssjef Ellen Strålberg, Difi Nye styringsgrep i digitaliseringen
Kontorchef Carsten Ingerselv, Erhvervsstyrelsen Smart Government - framtidstanker fra Danmark
Fagdirektør David Norheim, Brønnøysundregistrene Hvordan vite hva vi vet? Informasjonsforvaltning som forutsetning for offentlig samhandling
Lars Erik Fjørtoft, Bankenes Standardiseringskontor og Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene Samarbeid med privat sektor. Eksempel: Brukerstyrt samtykke for deling av data
Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet og Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Samarbeid på tvers av brukergrupper. Eksempel: Byggsøk
Coen Hendriks, Statistisk sentralbyrå Samarbeid på tvers av etater. Eksempel: SSBs strukturundersøkelser
Ståle Norum Engen, Brønnøysundregistrene Nye leverandøravtaler
Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune og Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene Nå kommer kommunene, Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet
Hilde Rafaelsen, Brønnøysundregistrene Ny og enklere tjenesteutvikling, Altinn Tjenester 3.0
Dirk Lammering, Brønnøysundregistrene Ny funksjonalitet i Altinn. Betalingsløsning, samtykke, videresending av post, ny formidlingstjeneste m.m