Altinndagen 2016

Altinndagene 2016 - Lars Peder Brekk

Altinndagene 2016 - Lars Jacob Hiim

Altinndagene 2016 - Cat Holten

Altinndagene 2016 - Monika Meisler, Trine Holm, Patentstyret

Altinndagene 2016 - Olaug Nesheim, DiBK

Altinndagene 2016 - Jan Olav Knutsen, Kartverket

Altinndagene 2016 - Nader Aeinehchi, Skattedirektoratet

Altinndagene 2016 - Elin Strandheim

Altinndagene 2016 - Dirk Lammering

Altinndagene 2016 - Christin Marie Mørch og Alise Kjelling

Altinndagene 2016 - Hanne Finnøy og Hanne Saltnes

Altinndagene 2016 - "Hanne, Christin og Hanne Kristin"

Altinndagene 2016 - Eva Beate Lien

Altinndagene 2016 - Eva Beate Lien

Altinndagene 2016 - Espen Sjøvoll

Altinndagene 2016 - Håvard Wiik

Altinndagene 2016 - Arne Berner (Difi) og Morten Græsby

Altinndagene 2016 - Andreas Hamnes

Altinndagene 2016 - Frank Åseli

Altinndagene 2016 - Andreas Hamnes

Altinndagene 2016 - Dirk Lammering

Altinndagene 2016 - Andreas Rafaelsen

Altinndagene 2016 - Eva Beate Lien

Presentasjoner

Altinn for en ny tid - strategi og status

Foredragsholder Presentasjon Film
Lars Peder Brekk, Altinn for en ny tid - stategi og status
Lars Jacob Hiim, Altinn for en ny tid - strategi og status ---
Cat Holten, Altinn for en ny tid - strategi og status Strategien fra ord til handling
Betalingsløsning i Altinn, Monika Meisler og Trine Holm, Patentstyret Betalingsløsning i Altinn
Fremtidens byggesøknad via Altinn Olaug Nesheim, DiBK Fremtidens byggesøknad via Altinn
Bruk av Altinn ved E-tinglysing Jan Olav Knutsen, Kartverket Bruk av Altinn ved E-tinglysing
Brukeradministrasjon i modernisert Folkeregister med Altinn Nader Aeinehchi, Skattedirektoratet Brukeradministrasjon i modernisert Folkeregister med Altinn
Elin Strandheim, Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter
Dirk Lammering, Kahoot-undersøkelse Kahoot-undersøkelse
Altinn i ny drakt, Christin Marie Mørch og Alise Kjelling Brukerorientering
Enklere oppstart for gründere, Hanne Finnøy og Hanne Saltnes Enklere oppstart for gründere
Spørsmål fra salen ---
Takk for i dag ---
Velkommen - Dag 2, Eva Beate Lien ---
KMD, Espen Sjøvoll, Digital Agenda Digital Agenda
Håvard Wiik, Kommune fra ord til handling "Velkommen hjem" (Skedsmo)" Velkommen hjem
Arne Berner (Difi) og Morten Græsby, Samarbeid om meldingsutveksling Samarbeid om meldingsutveksling
Andreas H, Slik jobber Altinn med innovasjon Prosess og resultater av Service Jam Slik jobber Altinn med innovasjon
Frank Åseli, Fra innovasjon til realisering Brukerstyrt samtykke i offentlig-privat samarbeid
Andreas Hamnes, Altinn for tillit i delingsøkonomien Altinn for tillit i delings¢konomien
Dirk Lammering, Velkommen til verden - kommunen legger til rette Velkommen til verden
Andreas Rafaelsen, Fra ord til handling: Slik skal vi handle i 2017 Slik handler vi i 2017
Takk for nå ---